pojem pedagogická ergogenie až pojem pedalfer - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
pedagogická ergogenie  >>   nežádoucí důsledky špatné výchovné a vzdělávací práce na zdraví a rozvoj psychiky a osobnosti žáků s studentů vloženo uživatelem» pedagogická ergogenie
pedagogická evaluace  >>   vědeckopraktický obor či součást pedagogiky zabývající se zjišťováním, porovnáváním, hodnocením a vysvětlováním kvality, kvantity e efektivity školského vzdělávání a výchovy (edukace) vloženo uživatelem» pedagogická evaluace
pedagogická interakce  >>   intencionální i funkcionální vícerozměrné vzájemné působení a ovlivňování psychiky a osobnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu (žáků, studentů, učitelů, vychovatelů, rodičů), kteří spolu verbálně i nonverbálně psychosociálně komunikují vloženo uživatelem» pedagogická interakce
pedagogická komunikace  >>   vzájemná výměna informací a specifických jednostranných či oboustranných, verbálních i nonverbálních sociálních interakcí mezi účastníky (vyučujícími i žáky či studenty) edukačního procesu vloženo uživatelem» pedagogická komunikace
pedagogická psychologie  >>   psychologická věda zabývající se změnami, které vznikají v psychice a osobnosti člověka v důsledku působení edukace, výchovy a vzdělávání, sebevýchovy a sebezdělávání vloženo uživatelem» pedagogická psychologie
pedagogické portfolio  >>   uspořádaný soubor sebereflexivních, sebehodnotících a dalších prací a edukativních příprav žáka, studenta či posluchače vysoké školy sestavený za určitou dobu výuky, který se předkládá např. u závěrečných zkoušek příslušné zkušební komisi vloženo uživatelem
1 komentář
» pedagogické portfolio
pedagogický konstruktivismus  >>   podněcování učících se k interaktivitě, sociální komunikaci a k tvorbě vlastních poznatků, poznatkových struktur a ke kritickému posuzování informací, přechod od ,,tebeučení" (transmisivního vyučování) k ,,sebeučení", sebeiniciaci, sebeorganizaci a sebeevaluaci vloženo uživatelem» pedagogický konstruktivismus
Pedagogikum  >>   první český odborný a vědecký stavovský pedagogický časopis, který redigoval např. Gustav Adolf Lindner (1828-1987) vloženo uživatelem» Pedagogikum
Pedagogy of Leisure Time (angl.)  >>   pedagogika volného času vloženo uživatelem» Pedagogy of Leisure Time (angl.)
pedalfer  >>   pôda vzniknutá na substrátoch chudobných na vápnik vloženo uživatelem» pedalfer
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz