pojem exudát až pojem Eysenckův dotazník IVE - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
exudát  >>   výpotek, hlen, hnis vloženo uživatelem
3 komentáře
» exudát
exudát, exudativní  >>   zánětlivý vzorek tekutiny vloženo uživatelem
1 komentář
» exudát
exulcerace  >>   tvoření vředů, zvředovatění vloženo uživatelem» exulcerace
exusia (řec.)  >>   moc, síla, vláda vloženo uživatelem» exusia (řec.)
exuvie  >>   zool. svlečka (svlečená stará kutikula, odvržená pokožka (u plazů a členovců)); geol. krunýře odhazované některými živočichy (např. trilobity) při jejich svlékání vloženo uživatelem» exuvie
eye-tracking method (angl.)  >>   metoda sledování pohybu očí (např. monitorování toho, kam se oko dívá, vzdálenost do jaké je oko zaostřeno, doby, času po kterou je objekt sledován), zkratka ET vloženo uživatelem» eye-tracking method (angl.)
Eysenck Hans Jürgen (1916-1997)  >>   anglický klinický psycholog německého původu, autor osobnostních diagnostických metod.Pracoval jako vysokoškolský učitel v Londýně. Byl autorem psychometricky založené teorie osobnosti. Jeho pojetí temperamentu vychází z faktorové analýzy. Při faktorování vyššího řádu, které Eysenck užívá, se vyabstrahují velmi obecné vlastnosti. Původní Eysenckův osobnostní obsahoval pouze 2 faktory - neuroticismus a extraverzi. Později H. J. Eysenck doplnil svou teorii o třetí faktor - psychoticismus. Jeho teorie a metoda diagnostikování osobnosti vyniká dobrou měřitelností a testovatelností. Když vzniknul podobný test osobnosti L. S. Goldberga s názvem Big Five (Velká pětka), Eysenck na to zareagoval publikováním vlastní teorie s n% vloženo uživatelem» Eysenck Hans Jürgen (1916-1997)
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)  >>   Eysenckův osobnostní dotazník (EOD, EPI) je původní psychologická poznávací metoda Hanse Jürgena Eysencka a jeho manželky Sibyl B. G. Eysenckové, která má za cíl identifikovat dvě hlavní dimenze osobnosti: extraverzi (E) a neuroticismus (N) či emocionální labilitu. Pokud jde o neuroticismus, ten totiž vymezil britský psycholog H. J. Eysenck (1916-1997) již v roce 1947 jako poruchu integrace osobnosti a emoční instabilitu, ještě nikoliv jako neurózu. Později (1960) zdůrazňoval Eysenck v obsahu tohoto pojmu zejména emocionalitu. Navíc obsahuje EOD stupnici zjišťující upřímnost zkouman é osoby. Eysenckův osobnostní dotazník lze využít i pro diagnostiku klasických temperamentů (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik) a to tak, že se dá do vztahu kvantita extraverze, resp. introverze a emocionální labilita, resp. stabilita. Např. jedinec extravertovaný a současně emočně labilní patří mezi temperamentový typ cholerik. Analýzu výsledků dotazníku a příslušnou psychologickou diagnózu by měl provádět odborný psycholog, který má k dispozici vyhodnocovací klíč. H. J. Eysenck(1916-1997) byl německý a britský psycholog židovského původu žijící a pracující v Londýně. Byl autorem psychometricky založené teorie osobnosti. Jeho pojetí temperamentu vychází z faktorové analýzy. Při faktorování vyššího řádu, které Eysenck užívá, se vyabstrahují velmi obecné vlastnosti. Původní Eysenckův osobnostní obsahoval pouze 2 faktory - neuroticismus a extraverzi. Později H. J. Eysenck doplnil svou teorii o třetí faktor - psychoticismus. Jeho teorie a metoda diagnostikování osobnosti vyniká dobrou měřitelností a testovatelností. Když vzniknul podobný test osobnosti L. S. Goldberga s názvem Big Five (Velká pětka), Eysenck na to zareagoval publikováním vlastní teorie s názvem Giant three (Obrovská trojka). Čísla v názvech obou teorií označují počet základních osobnostních vlastností. vloženo uživatelem» Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)
Eysenck Personality Questionnaire EPQ-R  >>   Eysenckův osobnostní dotazník, který měří tři údajně hlavní dimenze osobnosti: extraverzi-introverzi, neuroticismus a psychoticismus. vloženo uživatelem» Eysenck Personality Questionnaire EPQ-R
Eysenckův dotazník IVE  >>   Dotazník psychologicky popisující osobnost ve škálách: impulzivita (I), dobrodružnost (V)a empatie (E). vloženo uživatelem» Eysenckův dotazník IVE
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz