pojem patologická socializace až pojem patria potestas (lat.) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
patologická socializace  >>   socializace mimo společensky žádoucí normu vloženo uživatelem» patologická socializace
patologický vývoj  >>   anomální, anormální vývoj, vážné poruchy např. v oblasti sociální interakce a komunikace, chování a prožívání vloženo uživatelem» patologický vývoj
patologický lhář  >>   osoba chorobně lhavá vloženo uživatelem
3 komentáře
» patologický lhář
patometrie  >>   vědní disciplina zabývající se odborným měřením (vyhodnocováním) výskytu chorob, a to nejen ve vztahu k člověku a živočichům, ale i k rostlinám (fytopatometrie), zkoumá se např. četnost choroby, její intenzita a stupeň napadení vloženo uživatelem» patometrie
patoplastický faktor  >>   činitel záporně ovlivňující průběh a intenzitu závady, poruchy či choroby i průběh uzdravování (např. vyšší věk, zvýšený neuroticismus), opačně působí faktor salutoprotektivní vloženo uživatelem» patoplastický faktor
patoplastický vliv  >>   faktor ovlivňující průběh a intenzitu poruchy, choroby i průběh uzdravování (např. vyšší věk, zvýšený neuroticismus, psychonervová vyčerpanost, subjektivní hodnocení potíží) vloženo uživatelem» patoplastický vliv
patopsychologie  >>   nauka o chorobných stavech a úchylkách průběhu duševních pochodů; nauka o hraničních závadových duševních procesech, stavech a vlastnostech osobnosti (nedochází zde ke ztotožnění patopsychologie s psychopatologií). Zkoumá endogenní (např. genetické) a exogenní podmínky a příčiny (např. stresy, frustrace, konflikty) závad v chování a prožívání. Vážnými poruchami osobnosti a psychiky se přitom zabývá obecná psychiatrie (psychopatologie) a speciální psychiatrie. vloženo uživatelem
1 komentář
» patopsychologie
patospiritualita  >>   patologická spiritualita, abnormality a patologie v duchovní oblasti člověka vloženo uživatelem» patospiritualita
Patria nostra novella.  >>   Naše nová vlast. vloženo uživatelem» Patria nostra novella.
patria potestas (lat.)  >>   otcovská moc (pravomoc) nad rodinnými příslušníky vloženo uživatelem» patria potestas (lat.)
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz