pojem tercián až pojem tercio loco - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
tercián, terciánka  >>   (z lat.) žák, žákyně tercie (třetí třídy osmileté střední školy); terciář (círk.) vloženo uživatelem» tercián
terciární prevence  >>   zaměření na následky závad, poruch, onemocnění, kterém se již rozvinuly a snaha o jejich nápravu nebo alespoň o zábranu jejich zhoršování. vloženo uživatelem» terciární prevence
terciární prevence kriminality  >>   resocializace a reintegrace kriminálně narušených osob (včetně léčby drogových závislostí) vloženo uživatelem» terciární prevence kriminality
terciární psychická traumatizace  >>   člověk není sám přímo cíleně psychicky traumatizován, ani není příbuzný nebo blízký přítel duševně traumatizovaných osob, ale je s nimi v kontaktu, např. jako lékař, poradce, svědek vloženo uživatelem» terciární psychická traumatizace
terciární teritorium  >>   území, prostor, zóna, sféra, lokalita ve které se jednotlivec, dvojice, skupina občas pobývají vloženo uživatelem» terciární teritorium
terciární traumatizace  >>   terciárně traumatizovaný člověk sice není v přímém vztahu k oběti traumatizace, ale je v kontaktu s týraným, šikanovaným, zraněným člověkem a jeho příbuznými nebo přáteli např. jako humanitární pracovník, terapeut, odborný poradce, sociální pracovník, svědek vloženo uživatelem» terciární traumatizace
terciární viktimizace  >>   stresování oběti trestného činu nebo násilného činu, který nebyl klasifikován jako trestný ještě i v dalším údobí po primární a sekundární viktimizaci vloženo uživatelem
1 komentář
» terciární viktimizace
terciární vzdělávání  >>   vzdělávání pokračující po maturitní zkoušce, a to nejen na vysokých školách, ale např. i na vyšších odborných školách a jazykových školách vloženo uživatelem
1 komentář
» terciární vzdělávání
terciář, terciářka  >>   (z lat.) círk. člen, členka tzv. třetího řádu někt. katolických řeholí vloženo uživatelem» terciář
tercio loco  >>   (lat.) na treťom mieste (kniž.) vloženo uživatelem» tercio loco
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz