pojem non- event (angl.) až pojem nonkognitivní vlastnosti - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
non- event (angl.)  >>   neúspěch vloženo uživatelem» non- event (angl.)
Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom)  >>   Jde o psychonervový syndrom projevující se potížemi, závadami či poruchami (dysabilitou) v neslovním učení. Patří sem např. potíže v motorice, nemotornost, potíže v grafomotorice, dysgrafie, potíže v ovládání motorových i nemotorových vozidel, potíže ve vizuální paměti, ve vnímání prostoru, obtíže ve vizuálně prostorové orientaci a organizaci, potíže v matematice, potíže v nonverbální sociální komunikaci a interakci. Osoby s tímto syndromem přitom mívají naopak velmi dobré slovní vyjadřování, bývají výřečné, mají velmi dobrou slovní paměť, jsou pracovité, cílevědomé, perzistentní, viz též dificility motoriky a praxi. vloženo uživatelem» Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom)
non-volatilní paměť  >>   stálá elektronická paměť; elektronická paměť jež si uchováva informace i bez přístupu k zdroji el. energie; např. non-volatilní paměti jsou všechny optické, flash a hard disky; opakem jsou volatilní paměti vloženo uživatelem
1 komentář
» non-volatilní paměť
noncompliance (angl.)  >>   neochota spolupracovat, nevyhovění, nedodržení (např. diety, léčebného režimu), též non-compliance vloženo uživatelem
1 komentář
» noncompliance (angl.)
Nondum omnium dierum sol occidit.  >>   Ještě nezapadlo slunce všech dní. Ještě není všem dnům konec. vloženo uživatelem» Nondum omnium dierum sol occidit.
Nondum venit hora mea  >>   (lat.) Ešte neprišla moja hodina. (Biblia, Jn 2,4 Ježiš v Káne Galilejskej) vloženo uživatelem» Nondum venit hora mea
nonfluentní řeč  >>   neplynulá, nepohotová řeč se zárazy, produkovaná s velkým úsilím, často s pomalým tempem, těžkopádná vloženo uživatelem» nonfluentní řeč
nonintellective facilitators (angl.)  >>   neitelektové facilitátory (usnadňovače) vloženo uživatelem» nonintellective facilitators (angl.)
nonkognitivní  >>   mimopoznávací faktory, funkce, vlastnosti, vlivy, příznaky, procesy, stavy, determinanty, např. emoční, afektivní, temperamentové, volní (rozhodnost, vytrvalost), charakterově-morální, sociální, věkové, zdravotní (pohoda, nepohoda), které mohou mít na kognitivní faktory, zejména na poznávací výkonnost např. kladný motivační vliv vloženo uživatelem» nonkognitivní
nonkognitivní vlastnosti  >>   mimopoznávací faktory, funkce, vlivy, příznaky, procesy, stavy, determinanty, např. emoční, afektivní, temperamentové, volní (rozhodnost, vytrvalost), charakterově-morální, sociální, věkové, zdravotní (pohoda, nepohoda), které mohou mít na kognitivní faktory, zejména na poznávací výkonnost např. kladný motivační vliv vloženo uživatelem» nonkognitivní vlastnosti
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz