pojem seniorát až pojem sense of responsibility - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
seniorát  >>   stařešinské právo, ustanovuje nejstaršího příslušníka vládnoucí dynastie nástupníkem na trůně, v zemích českých jej zavedl Břetislav I. roku 1054 vloženo uživatelem» seniorát
seniorita  >>   stáří; délka praxe; zkušenosti; rodová a společenská pozice a role vyplývající ze stáří vloženo uživatelem» seniorita
senkrovna  >>   žumpa vloženo uživatelem» senkrovna
senologie  >>   Senologie je lékařský interdisciplinární obor, zabývající se chorobami prsu, zvláště se zaměřením na problematiku karcinomu mléčné žlázy. vloženo uživatelem» senologie
sensation seeking tendency and risky behavior (angl.)  >>   snaha vyhledávat a užívat si rozmanité nové, komplexní, intenzivní a vzrušující zážitky, prožitky, zkušenosti, pocity, požitky, situace a senzace i za cenu riskantního a rizikového chování, kterou zkoumal např. americký psycholog a vysokoškolský učitel University Delaware Marvin Zuckerman metodou vlastní konstrukce (Sensation Seeking Scale) vloženo uživatelem» sensation seeking tendency and risky behavior (angl.)
sense of belonging (angl.)  >>   smysl pro sounáležitost, pocit sounáležitosti (pocit, že člověk někam, např.do nějaké skupiny, patří) vloženo uživatelem» sense of belonging (angl.)
sense of coherence (angl.)  >>   smysl pro koherenci, duševní soudržnost, integrita; obecný sklon, který vyjadřuje, v jaké míře jedinec pociťuje všudypřítomnou, stabilní a zároveň dynamickou důvěru v to, (1) že podněty přicházející v průběhu života z vnějšího i vnitřního prostředí jsou uspořádané, předvídatelné a smysluplné, (2) že má k dispozici zdroje k tomu, aby dostál požadavkům, které na něj tyto podněty kladou, a (3) že tyto požadavky představují výzvu hodnou investic a úsilí vloženo uživatelem» sense of coherence (angl.)
sense of community (angl.)  >>   pocit společenství, smysl pro společenství vloženo uživatelem» sense of community (angl.)
sense of competence  >>   kompetenční smysl, smysl pro kompetenci vloženo uživatelem» sense of competence
sense of responsibility  >>   pocit zodpovědnosti, smysl pro zodpovědnost vloženo uživatelem» sense of responsibility
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz