pojem species facti až pojem specifičnost - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
species facti [speciés faktý]  >>   (lat.) práv. skutková podstata významná pro právní vztahy (pro rozhodnutí) vloženo uživatelem» species facti
speciesismus  >>   druhová nadřazenost (obdoba rasismu, sexismu apod.); legitimizování vykořisťování ostatních živočichů. vloženo uživatelem» speciesismus
Specific Language Impairment (SLI)  >>   specificky narušený vývoj řeči pojevující se redukovanou schopností a dovedností nebo až neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když vnější podmínky pro rozvoj řeči byly přiměřené (např. edukace v rodinném prostředí, emoční vazby). Příčina se tč. kompetentně odhaduje v difuzním poškození řečových zón vyvíjejícího se mozku. vloženo uživatelem» Specific Language Impairment (SLI)
specific learning difficulties (angl.)  >>   specifické dificility učení (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie) vloženo uživatelem» specific learning difficulties (angl.)
specific skills (angl.)  >>   specifické, charakteristické dovednosti vloženo uživatelem» specific skills (angl.)
specifická diference  >>   zvláštní odlišnost, rozdílnost, odchylka jako charakteristický znak vloženo uživatelem» specifická diference
specifická kreativita  >>   tvořivost uplatňovaná v oblasti vědy, umění, techniky vloženo uživatelem» specifická kreativita
specifické vývojové poruchy učení  >>   skupina obtíží projevujících se např. při osvojování čtení (dyslexie), psaní a pravopisu (dysgrafie a dysortografie) a počítání (dyskalkulie), též specifické poruchy učení (SPU) vloženo uživatelem» specifické vývojové poruchy učení
specifický transfer  >>   přenos podobných (typických) obsahů při učení, též ,,úzký" transfer vloženo uživatelem» specifický transfer
specifičnost  >>   zvláštnost, charakteristická osobitost, svéráznost, partikulárnost, typičnost, individuálnost vloženo uživatelem» specifičnost
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz