pojem senzomotorická docilita až pojem senzorium - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
senzomotorická docilita  >>   míra schopnosti a dovednosti naučit se v oblasti smyslové a pohybové novým strukturám, též senzomotorická edukabilita vloženo uživatelem» senzomotorická docilita
senzomotorická edukabilita  >>   míra schopnosti a dovednosti naučit se v oblasti smyslové a pohybové novým strukturám, též senzomotorická docilita vloženo uživatelem» senzomotorická edukabilita
senzorialita  >>   vnímavost vloženo uživatelem» senzorialita
senzorická afázie  >>   částečná či úplná závada nebo porucha porozumění mluvené řeči při dobře zachovaném sluchu vloženo uživatelem» senzorická afázie
senzorická analýza  >>   rozbor a posouzení, hodnocení (např. jakosti potravin) na základě smyslového (např. zrakového, čichového, chuťového, hmatového) vnímání vloženo uživatelem» senzorická analýza
senzorická deprivace  >>   strádání v oblasti smyslových podnětů vloženo uživatelem» senzorická deprivace
senzorické schopnosti  >>   smyslové schopnosti (např. sluchové, zrakové atd.) vloženo uživatelem» senzorické schopnosti
senzorický etalon  >>   smyslové měřítko, jednotka, kriterium vloženo uživatelem» senzorický etalon
senzorický stres  >>   vyplývá především z úrovně individuální senzorické odolnosti a z náročnosti deprivace (strádání) či zatěžování činnosti periferních smyslových orgánů (např. zraku, sluchu, čichu, hmatu, chuti)a jim odpovídajících struktur centrálního nervového systému vloženo uživatelem» senzorický stres
senzorium  >>   smyslové vnímání, sensuální receptivita; vědomí vloženo uživatelem» senzorium
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz