pojem puk až pojem Pulchrum est quod visum placet. - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
puk  >>   hrana na oděvu vzniklá sežehlením látky; (hokejový) kotouč; (v st. angl. lid. pověstech) šelmovský skřítek vloženo uživatelem» puk
pukrle  >>   mierny úklon, znak pozdravu najmä v minulosti (hovor. n.) vloženo uživatelem» pukrle
pulcinella  >>   postava komornej slúžky ( v staroital. komédii) vloženo uživatelem» pulcinella
pulcinello  >>   postava šaša, gašpara ( v staroital. komédii) vloženo uživatelem» pulcinello
Pulda Miloš, PhDr.  >>   PhDr. Miloš Pulda(1921-2013) byl speciální pedagog zaměřený na surdopedii. Působil nejprve v Olomouci jako vysokoškolský učitel na katedře speciální pedagogiky Univerzity Palackého. Po pěti letech interní vysokoškolské výuky v Olomouci přešel do Brna vyučovat přímo sluchově handicapovanou mládež. V letech 1975-1981 byl ředitelem brněnské školy pro sluchově postižené děti. Externě spolupracoval s katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UJEP v Brně a významně kooperoval také s Pedagogicko psychologickou poradnou města Brna. Byl autorem a spoluautorem vědecko praktických knižních a časopiseckých publikací, např: Pulda M. Surdopedie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. Pulda M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Kohoutek,R.-Pulda,M.-Zemanová,A.. Příspěvek k problematice intelektové výkonnosti neslyšících. Psychológía a patopsychológia dieťata, č.2, 1971, 147-156 s. vloženo uživatelem» Pulda Miloš
pulex imitans  >>   blecha obecná vloženo uživatelem» pulex imitans
Pulex irritans  >>   Blecha obecná vloženo uživatelem» Pulex irritans
Pulchra res est homo, si homo est.  >>   Člověk je krásná věc, je-li člověkem. vloženo uživatelem» Pulchra res est homo
pulchrum (lat.)  >>   krása, nádhera, sličnost vloženo uživatelem» pulchrum (lat.)
Pulchrum est quod visum placet.  >>   Krásné je to, co se líbí na pohled (zraku). vloženo uživatelem» Pulchrum est quod visum placet.
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz